Perifeer Arterieel Vaatlijden 

Effectieve looptraining onder begeleiding.

De behandeling van patiënten met PAV

Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) wordt veroorzaakt door slagaderverkalking, waardoor patiënten claudicatio intermittens (etalagebenen) kunnen ondervinden. Klachten zoals pijn of kramp in de beenspieren treden op tijdens  het lopen en verdwijnen na enige tijd stilstaan. Naar schatting heeft drie procent van de 55 plussers last van PAV en veertien procent van de 70plussers. Roken, te weinig beweging en ongezonde voeding zijn risicofactoren voor PAV.

Uit verscheidene studies is gebleken dat looptraining onder begeleiding van een fysiotherapeut een effectieve behandeling is voor patiënten met PAV. Alle richtlijnen omschrijven een specialistische behandeling. U wordt doorverwezen door huisarts of specialist en komt terecht bij een gespecialiseerd chronisch ZorgNet therapeut. Het traject van looptraining is een intensieve behandeling van 1 jaar, waarbij de patiënt de eerste periode 2 of 3 sessies per week komt trainen. Er wordt gestreefd naar zelfredzaamheid. Naast het verhogen van de loopafstand en kwaliteit van leven door fysieke training wordt ook aandacht besteed aan eventuele andere bijkomende klachten en/of andere beperkende factoren. 

Indien met deze looptraining niet het gewenste resultaat behaald wordt volgt er een terug-verwijzing naar de verwijzer die met u het vervolgtraject bespreekt.

De verzekeraar vergoedt deze behandeling uit het basis pakket voor 37 keer in 1 jaar.

Bij ons in de praktijk bent u voor deze klacht aan het juiste adres. Met de grootste zorgvuldigheid en expertise begeleiden we u.

MAAK EEN AFSPRAAK

Indien onze agenda het toelaat, kunt u dezelfde dag nog bij ons terecht. Neem direct contact met ons op.